خانه » سرویس غذا خوری » سرویس غذا خوری چینی

نمایش 1–12 از 33 نتیجه

سرویس غذاخوری چینی پردیس کاشان سری پاریس مدل رویا کد 211

این طرح دارای سرویس 96 پارچه و سرویس 30 پارچه است

ویژگی های محصول 96 پارچه (12 نفره):

این مجموعه شامل دو عدد کارتن مجزا 66 پارچه و 30 پارچه میباشد تعداد کلی ظرف: 96 پارچه مناسب برای: 12 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی را دارد

ویژگی های محصول 30 پارچه (6 نفره):

تعداد کلی ظرف: 30 پارچه مناسب برای: 6 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی را دارد

سرویس غذاخوری پردیس کاشان سری پاریس مدل الیزابت کد 171

این طرح دارای سرویس 96 پارچه و سرویس 30 پارچه است

ویژگی های محصول 96 پارچه (12 نفره):

این مجموعه شامل دو عدد کارتن مجزا 66 پارچه و 30 پارچه می‌باشد تعداد کلی ظرف: 96 پارچه مناسب برای: 12 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی را دارد

ویژگی های محصول 30 پارچه (6 نفره):

تعداد کلی ظرف: 30 پارچه مناسب برای: 6 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی را دارد

سرویس غذاخوری پردیس کاشان مدل ونوس طرح ستاره کد 296

این طرح دارای سرویس  96 پارچه و سرویس 30 پارچه است.

ویژگی های محصول 96 پارچه (12 نفره):

تعداد کلی ظروف: 96 پارچه مناسب برای 12 نفر این مجموعه شامل دو عدد کارتن مجزا 66 پارچه و 30 پارچه می‌باشد جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی را دارد

ویژگی های محصول 30 پارچه (6 نفره):

تعداد کلی ظرف: 30 پارچه مناسب برای: 6 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی را دارد

سرویس غذاخوری چینی مقصود مدل سیروانا

۶۷۵,۰۰۰ تومان۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سرویس غذاخوری چینی مدل سیروانا

ویژگی‌های محصول 102 پارچه(12 نفره):

تعداد کلی ظرف:102 پارچه مناسب برای: 12 نفر قطعه اضافه: بشقاب پلو خوری 6 عدد جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد

ویژگی‌های محصول 89 پارچه (12 نفره):

تعداد کلی ظرف: 89 پارچه مناسب برای: 12 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد

ویژگی‌های محصول 26 پارچه (6 نفره):

تعداد کلی ظرف: 26 پارچه مناسب برای: 6 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد  

سرویس غذاخوری چینی مقصود مدل یولاندا

۶۷۵,۰۰۰ تومان۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سرویس غذاخوری چینی مدل یولاندا

ویژگی‌های محصول 102 پارچه(12 نفره):

تعداد کلی ظرف:102 پارچه مناسب برای: 12 نفر قطعه اضافه: بشقاب پلو خوری 6 عدد جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد

ویژگی‌های محصول 89 پارچه (12 نفره):

تعداد کلی ظرف: 89 پارچه مناسب برای: 12 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد

ویژگی‌های محصول 26 پارچه (6 نفره):

تعداد کلی ظرف: 26 پارچه مناسب برای: 6 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد  

سرویس غذاخوری پردیس کاشان مدل ونوس طرح راشل کد 269

۷۳۶,۰۰۰ تومان۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
این طرح دارای سرویس 101 پارچه، سرویس 96 پارچه و سرویس 30 پارچه است.

ویژگی های محصول101 پارچه (12 نفره):

تعداد کلی ظرف: 101 پارچه مناسب برای: 12 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد

ویژگی های محصول 96 پارچه (12 نفره):

تعداد کلی ظروف: 96 پارچه مناسب برای: 12 نفر این مجموعه شامل دو عدد کارتن مجزا 66 پارچه و 30 پارچه می‌باشد. جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد

ویژگی های محصول 30 پارچه (6 نفره):

تعداد کلی ظرف: 30 پارچه مناسب برای: 6 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد

سرویس غذاخوری چینی مقصود مدل ساموئل

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۵۹۳,۷۵۰ تومان

سرویس غذاخوری چینی مدل ساموئل

ویژگی‌های محصول 102 پارچه(12 نفره):

تعداد کلی ظرف:102 پارچه مناسب برای: 12 نفر قطعه اضافه: بشقاب پلو خوری 6 عدد جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد

ویژگی‌های محصول 88 پارچه (12 نفره):

تعداد کلی ظرف: 89 پارچه مناسب برای: 12 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد

ویژگی‌های محصول 26 پارچه (6 نفره):

تعداد کلی ظرف: 26 پارچه مناسب برای: 6 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد  

سرویس غذاخوری چینی مقصود مدل داتسون

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۵۹۳,۷۵۰ تومان

سرویس غذاخوری چینی مدل داتسون

ویژگی‌های محصول 102 پارچه(12 نفره):

تعداد کلی ظرف:102 پارچه مناسب برای: 12 نفر قطعه اضافه: بشقاب پلو خوری 6 عدد جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد

ویژگی‌های محصول 88 پارچه (12 نفره):

تعداد کلی ظرف: 89 پارچه مناسب برای: 12 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد

ویژگی‌های محصول 26 پارچه (6 نفره):

تعداد کلی ظرف: 26 پارچه مناسب برای: 6 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد  

سرویس غذاخوری چینی مقصود مدل برایان

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۵۹۳,۷۵۰ تومان

سرویس غذاخوری چینی مدل برایان

ویژگی‌های محصول 102 پارچه(12 نفره):

تعداد کلی ظرف:102 پارچه مناسب برای: 12 نفر قطعه اضافه: بشقاب پلو خوری 6 عدد جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد

ویژگی‌های محصول 89 پارچه (12 نفره):

تعداد کلی ظرف: 89 پارچه مناسب برای: 12 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد

ویژگی‌های محصول 26 پارچه (6 نفره):

تعداد کلی ظرف: 26 پارچه مناسب برای: 6 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد  

سرویس غذاخوری چینی مقصود مدل بارتون

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سرویس غذاخوری چینی مدل بارتون

ویژگی‌های محصول 26 پارچه (6 نفره):

تعداد کلی ظرف: 26 پارچه مناسب برای: 6 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد  

سرویس غذاخوری چینی مقصود مدل بارتون

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۵۹۳,۷۵۰ تومان

سرویس غذاخوری چینی مدل بارتون

ویژگی‌های محصول 102 پارچه(12 نفره):

تعداد کلی ظرف:102 پارچه مناسب برای: 12 نفر قطعه اضافه: بشقاب پلو خوری 6 عدد جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد

ویژگی‌های محصول 88 پارچه (12 نفره):

تعداد کلی ظرف: 89 پارچه مناسب برای: 12 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد

ویژگی‌های محصول 26 پارچه (6 نفره):

تعداد کلی ظرف: 26 پارچه مناسب برای: 6 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد  

سرویس غذاخوری چینی مقصود مدل آنتونیا

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۱۵۶,۲۵۰ تومان

سرویس غذاخوری چینی مدل آنتونیا

ویژگی‌های محصول 26 پارچه (6 نفره):

تعداد کلی ظرف: 26 پارچه مناسب برای: 6 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد

ویژگی‌های محصول 54 پارچه (6 نفره):

تعداد کلی ظرف: 54 پارچه مناسب برای: 6 نفر جنس ظروف: چینی قابلیت قرار گیری در ماشین ظرف شویی: دارد قابلیت قرار گیری در ماکروویو: دارد

سرویس غذاخوری چینی یا پرسلن ، شامل ظروفی هستند که خمیر اولیه آن از خاک رس دانه ریز ساخته شده اند و معمولاً از فلدسپار، کائولین و کوارتز تشکیل و در دمای بالا تولید می‏شود. این باعث می‏شود ظروف غذاخوری حاصل از آن بسیار بادوام و دیرپای باشد. این فرایند همچنین اجازه می‏دهد تا بدنه ظرف نازک‏تر و ظریف‏تر ساخته شود که ظاهری تقریباً شفاف به آن می‏بخشد ، همچنین اجازه می‏دهد تا جزئیات شکل در طراحی بدنه یکپارچگی بیشتری داشته باشد.

با سرویس غذاخوری چینی همه از دیر باز آشنایی داریم و جزو اولین اجناسی هستند که برای یک زندگی نو خریداری می‌شود. این ظروف که با طرح‌ها و نقش‌های متنوع ساخته می‌شوند، معمولا قابلیت قرارگیری در ماشین ظرفشویی، مایکروویو، و فر اجاق گاز را دارند، مگر اینکه سازنده موارد دیگری را اعلام کرده باشد. ظروفی که دارای خطوطی از طلا ، نقره یا پلاتین هستند نباید در مایکروویو قرار داده شوند  و همچنین مواد پاک کننده با عطر لیمو یا مرکبات می‏توانند به بخش‏های  فلزی آن آسیب وارد کنند. بسیاری از افراد ظروف چینی با تزئینات فلزی خود را با دست شستشو می‏دهند.

ظروف چینی غالباً ظاهری مجلل دارند و برای استفاده در مناسبت های رسمی بسیار مناسبند، اما در استفاده روزانه و غیر رسمی هم به سلیقه مصرف کننده از آنها استفاده می‌شود.

خرید “سرویس غذاخوری چینی” بسته به نیاز مصرف کننده انجام می‌شود. تنوع در تعداد و پارچه‌های مختلف، و نوع اقلام موجود در هر سرویس برای هر تولید کننده متفاوت است. هنگام خرید سرویس غذاخوری چینی به این نکته توجه کنید که: تولید کنندگان معمولا سرویس های غذاخوری را برای 6 نفر، دوازده نفر و یا هجده نفر تولید می‌کنند ولی برای برخی از تولیدات شرایطی فراهم می‌شود تا با اضافه کردن یک دست بشقاب غذاخوری بتوان از تعداد بیشتری مهمان پذیرایی نمود.

همچنین برخی از اقلام به صورت گزینه‌های اضافی به سرویس غداخوری خوری اضافه می‌شوند مانند کاسه آبگوشت خوری که در این حالت سرویس غذاخوری خاص و کامل می‌گردد. از این رو هنگام خرید به تعداد پارچه و تعداد نفرات سرویس غذاخوری و اقلام موجود در هر سرویس دقت بفرمایید.

برای خرید سرویس غذاخوری چینی، کافی است به صفحات اختصاصی هر کدام از برند‌های موجود در ایرانه کالا: چینی مقصود، چینی پردیس کاشان، چینی تقدیس، چینی لورین، وارد شده و سرویس غذاخوری خود را انتخاب کنید.